//
Ik lees...
CDA, D66, Immigratie, Politiek, PvdA, PVV, VVD

Linkse argumenten zijn makkelijk te pareren oneliners.

Je hoort en ziet ze overal, de Linkse “oneliners” bedoeld om een inhoudelijke discussie dood te slaan, of de discussie van de inhoud af te leiden, u te framen, emotioneel te chanteren, medelijden op te wekken etc. Het zijn de typische technieken van Links, die allemaal mank gaan op inhoud. Niettemin is men succesvol, want Nederland gaat al decennia gebukt onder dit soort kreten die beogen de politiek correcte agenda door te duwen en tegenstanders weg te zetten. Momenteel zijn oneliners populair op gebied van “vóór opvang van vluchtelingen” en “tegen de PVV”. De politiek gebruikt ze, maar ook zien we ze bij het COA en de gemeentes om het draadvlak te vergroten voor AZC’s in uw buurt. En natuurlijk kom je de oneliners overal op social media tegen.

Hoewel de oneliners makkelijk te pareren zijn, slaan ze diverse mensen toch uit het veld en de linkse haan kraait vervolgens victorie. Daarom hieronder een verzameling van zo’n dertig veelgehoorde oneliners die elk snel te pareren zijn. Ze staan in het (linkse) rood, de weerwoorden in vet zwart erachter, het evt. verhaaltje erna is een toelichting. Vaak zijn dezelfde weerwoorden mogelijk voor meerdere oneliners, dus met een bepaalde “basisset” kunt u aardig uit de voeten. Handig voor verjaardagen en AZC-infoavonden ! En natuurlijk kunt u ook uzelf eens testen hoeveel u er herkent.

.

1. “Echte vluchtelingen in nood moet je opvangen”. Klopt, maar in NL binnenkomende asielzoekers zijn geen vluchtelingen! Ze waren vluchteling t/m een veilig buurland zoals Turkije, en daarna besloten ze zelf hun Geluk te beproeven in Europa. Noem ze vanaf dan dus geen Vluchtelingen meer, maar Gelukszoekers, ze zijn immers vanaf dan op zoek naar betere omstandigheden, naar meer welvaart. Dat mag, maar NL hoeft de armoede van de wereld niet op te lossen.

2. “We moeten ze helpen”. We moeten onze eigen mensen helpen. Onze eigen ouderen van wie de Zorg is uitgekleed, onze 600.000 werklozen die bijv. door Oostblokkers geen baan meer hebben in transport of bouw, de eigen mensen die door ziekte niet meer rond kunnen komen, onze kinderen die met honger naar school moeten, de eigen mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank etc. etc. Je kunt het geld maar 1x uitgeven, alhoewel Links blijkbaar denkt dat het geld (van de ander) maar uitgegeven kan blijven worden (totdat het op is). 

3. “Wij zijn een ‘tolerant’ land, we moeten ‘solidair’ zijn”. Solidair naar buitenlanders die een beter leven willen? Dan moeten we miljarden mensen opvangen. Solidair en Tolerant zijn vaak codewoorden voor “opvangen”, “kom maar binnen”. Moeten wij ons zuur verdiende geld daaraan maar weggeven ipv. aan/in ons eigen land besteden? Niet bepaald solidair naar onze eigen kinderen en kleinkinderen aan wie wij ons land overdragen. En moeten we ook nog onze eigen cultuur en tradities aanpassen zodat nieuwkomers zich niet gekwetst voelen? Ook niet bepaald tolerant naar de huidige bevolking van NL.

4. “Gemeente heeft morele verantwoordelijkheid (of ‘moet verantwoordelijkheid nemen’) voor opvang”. Nee, een gemeente is verantwoordelijk voor de eigen burgers! Niks meer of minder. Een gemeente is helemaal niet verantwoordelijk voor mensen die 4000 km verderop vanwege een oorlog vluchten naar een veilig buurland, en vervolgens zelf besluiten naar Europa cq. NL te gaan voor een beter leven. Waarom werken gemeentes hieraan mee, terwijl op eigen burgers wordt bezuinigd?

5. “We kunnen ze niet op straat laten slapen”. Wie besloot zelf om duizenden km’s door veilige landen naar NL te reizen, en onderweg nergens asiel aan te vragen? De oneliner is pure emo-chantage, vaak door politici. Migranten wisten precies waar het geld in Europa te halen viel, maar niet welk klimaat hier is? Of dacht men hier in verwarmde paleizen te komen? En waarom is de overheid niet strenger voor die “vluchtelingen” die willens en wetens in allerlei landen op weg naar hier geen asielaanvraag hebben gedaan?

6. “Volgens de Conventie van Genève moeten we ze helpen”. Nee, indien gekomen via een veilig land is men geen vluchteling en kan geweigerd wordenKlik hier voor info Conventie van Geneve in apart venster

7. “We kunnen ze niet weigeren”. Jawel, dat kun je gewoon doen. Het “niet kunnen weigeren” is een sprookje, het is “niet willen”. Volgens de Conventie van Genève (vorig punt) kan je gewoon weigeren. Ook kan het via het Verdrag van Dublin, dat zegt dat een vluchteling asiel moet aanvragen in het eerste EU-land, en dat bij toch doorreizen het latere EU-land de asielzoeker naar dat eerste land mag terugverwijzen. Klik hier voor info Verdrag van Dublin in apart venster

8. “Barre reis (door Europa)”. Wie besloot zelf om duizenden km’s door veilige landen naar NL te reizen en onderweg nergens asiel aan te vragen? En hoezo was de tocht “bar”? Was de treinreis/voettocht door Europa dan een soort Noordpoolexpeditie? Men wil u een soort Nova Zembla- of Hongerwinter-gevoel aanpraten. Trap er niet in.

9. “Verschrikkelijke beelden op TV”, “we kunnen ze niet laten verdrinken”. Men was veilig in buurlanden en besloot zelf het risico van de overtocht te wagen. Verdronken volwassenen: eigen schuld. Verdronken kinderen: slachtoffer van brute kindermishandeling van eigen ouders. Wie stopt zijn kinderen nu in een gammel bootje op zee terwijl hij gewoon kapper is en met zijn gezin in het Turkse Istanboel woont? De vader van het aangespoelde ventje Aylan. De foto werd via de media een symbool voor vluchtelingen, maar het is hooguit een symbool van kindermishandeling. Men zou juist boos moeten zijn vanwege dit onverantwoorde gedrag van ouders!

10. “In opvangkampen in buurlanden hebben ze geen leven”. Miljarden mensen leven in armoede en slechte omstandigheden, die dan ook maar in NL opvangen? NL is al een van de drukst bevolkte landen ter wereld. Wie gaat dat allemaal betalen? Open grenzen en verzorgingsstaat gaan nu eenmaal niet samen. Welke kiest u?

11. “Niemand vlucht voor de lol”. Na vertrek vanuit het veilige buurland naar Europa was het geen vlucht meer, maar werd het geluk zoeken. En wel onder het motto “als ik toch al gevlucht ben, dan ga ik maar naar het land met de beste voorzieningen al moet ik verder reizen en risico’s nemen”. Dat mag, vrije wil, maar gebruik dan niet het woord “vluchten”, zelfs niet “economische vluchteling”. Het is gewoon illegale migratie waar je Nee tegen kan en moet zeggen.

12. “Iedereen is toch gelukszoeker?”. Dat betekent niet dat je het overal maar aangeboden moet krijgen. Je kunt het de migranten niet kwalijk nemen dat ze hun geluk zoeken in Europa en NL, maar je kunt het wel de eigen overheid kwalijk nemen dat ze dit faciliteren, zelfs ten koste van de eigen bevolking.

13. “Immigratie levert banen op”. Die door belastinggeld betaald worden. Mensen in dienst bij AZC’s, COA etc worden door de overheid betaald, dus belastinggeld. En wat betreft de lokale middenstand bij AZC’s in de buurt: het geld dat vluchtelingen daar uitgeven hebben ze eerst gekregen als uitkering, ook weer belastinggeld dus. De overheid had net zo goed dat geld als belastingverlaging of iets dergelijks direct aan die middenstanders kunnen uitdelen.

14. “Immigratie lost het pensioen-probleem op”. Er geen helemaal geen werk voor immigranten dus dragen ze ook geen pensioenpremies af. En wie betaalt later de pensioenen van al die immigranten? Nog meer immigranten?  Deze oneliner is een hardnekkige die regelmatig de kop opsteekt, ondanks dat wetenschappers de stelling allang onderuit gehaald hebben. Er zijn al zoveel werklozen in NL, dat meer immigratie niets toevoegt aan de pensioenpot, maar juist een hoge druk oplevert op de uitkeringenpot. CBS geeft aan dat dat ca. de helft van de nieuwkomers in de bijstand belandt. Klik hier voor weblink naar CBS.

Percentage bijstand per nationaliteit, CBS eind 2014.

Percentage bijstand per nationaliteit, CBS eind 2014.

.

15. “Grens kan niet dicht, er kan geen hek om Nederland”. Een hek is ook niet nodig, was er vroeger ook niet, douane en slagbomen zijn voldoende. Mensen die dan toch illegaal in Nederland komen, moeten we vastzetten en/of uitzetten naar herkomstland. De linkse “hek”-oneliner is bedoeld om het inrichten van echte douane belachelijk te maken, alsof je net zo goed de grenzen open kan laten, omdat er toch geen hek om het land kan.

16. “Grenzen sluiten helpt niet, in Noord-Korea kom je ook binnen”. Zou u buiten de douane om zomaar Noord-Korea binnenwandelen? Ook deze oneliner is bedoeld om het inrichten van echte douane te ontlopen. Zomaar de grens van Noord-Korea oversteken laat u natuurlijk wel uit uw hoofd. U wordt in het land opgepakt en verdwijnt in de gevangenis. Het is dus de optelsom van douane met slagbomen +  straffen van illegaliteit. Maar ja, dat laatste doen we ook al niet, sterker nog, we geven illegalen zelfs bed, bad en brood.

17. “Als de grens dicht gaat, dan komen er files”. Files zijn er elke dag, liever files dan overspoeld worden door vluchtelingen. Bovendien, de douane liet vroeger ook wel mensen snel door bij drukte, maar je had altijd je paspoort, anders kon je in het andere land in de problemen komen. En wat heb je liever, files bij de grens op drukke dagen, of dat NL overspoeld wordt met vluchtelingen?

18. “Wilders doet niks”. De PVV kan niks omdat men in 2012 zo nodig massaal VVD en PvdA moest stemmen. VVD en PvdA hebben nu de meerderheid in de Tweede Kamer en blijven lekker zitten tot de volgende verkiezingen in 2017. Ze gaan tussentijds echt niet weg, omdat ze in de peilingen op zwaar verlies staan. Bedank dus de vele VVD- en PvdA-stemmers dat de PVV nu niets kan doen. 

19. “De PVV heeft geen oplossingen”. Correctie, heeft wel oplossingen, maar die kunt u niet waarderen. De PVV heeft gewoon een verkiezingsprogramma en de PVV-politici zeggen duidelijk wat zij vinden dat er moet gebeuren. Dat die oplossingen niet in de smaak vallen bij Links is hun probleem.

20. “De PVV wil niet regeren”. Wanneer hebben ze dat gezegd?

21. “De PVV haalt toch geen meerderheid”. Dat hoeft ook niet, zolang ze maar een coalitie vormen met anderen.

22. “Niemand wil met de PVV regeren”. U heeft een glazen bol? Dus alle partijen hebben de PVV uitgesloten? De oneliner is lariekoek. Bovendien, hoe onwaarschijnlijk was een coalitie van kemphanen VVD en PvdA wel niet in 2012, maar ze vormden na de verkiezingen toch een coalitie (“verantwoordelijkheid nemen” zeggen ze dan als excuus) en ze zitten er nog steeds.

23. “PVV is destijds uit Catshuis weggelopen tijdens coalitie-onderhandelingen”. Omdat het CDA de gemaakte afspraken niet nakwam. Altijd een armoede van Links om deze oneliner op tafel te gooien, bij gebrek aan beter. Dat het CDA de oorzaak was is algemeen bekend, zelfs keurig beschreven in de (nota bene) linkse Volkskrant: Klik hier voor Volkskrant-artikel

24. “Die PVV, daar wil je toch niet bij horen?”. O nee, waarom dan niet? Deze oneliner is ook zo’n klassieker uit het linkse kamp, een zin zonder enige inhoud. Even een wedervraag met de “O nee, waarom dan niet?” en men zal zeggen “het zijn schreeuwers”, “ze hebben geen oplossingen” etc. De weerwoorden daarop staan op andere plekken in dit artikel.

25. “De PVV is extreem-rechts, een nazi-partij”. Extreem-rechts / Nazi’s zijn Jodenhaters, de PVV is juist openlijk supporter van Israël en Joden. De vergelijking gaat dus niet op. In wezen kan men nog eerder andere partijen als Nazi’s betitelen, aangezien zij de Islam tolereren en faciliteren, welke Jodenhaat propageert.

26. “De PVV is racistisch”. Vreemd dat donkere mensen dan met Wilders op de foto willen, en ook vreemd dat de partij nog niet verboden is. Racistisch is het ene ras superieur vinden aan het andere, niets uit de doelstellingen en het programma van de PVV wijst in die richting.

27. “Van de PVV kan je geen lid worden”. Nou en? Zolang je er maar op kan stemmen en ze doen wat de bevolking wil. Je kan inderdaad geen lid worden van de PVV, de partij beschermt zich daarmee tegen infiltratie. Niettemin luistert de PVV naar de kiezers, het gewone volk, en is onderdeel van ons democratisch bestel, net als elke andere partij. Van partijen als VVD PvdA D66 etc kunt u wel lid worden, maar zoals bekend varen die andere koersen dan veel van hun kiezers willen. Wat heb je dan aan lidmaatschap? Welke soort partij hebt u het liefst?

28. “De PVV is populistisch”. Bedankt voor het compliment, ze zijn dus de stem van de populatie, het volk. Een betere volksvertegenwoordiging is niet mogelijk.

29. “Het heeft toch geen zin om te stemmen”. Dan gaan de gevestigde partijen dus door met het uitknijpen van de bevolking en overdracht van NL naar de EU. Gevestigde partijen hopen juist dat tegenstanders niet gaan stemmen, de zetels gaan dan tenminste niet naar de concurrent. Ga dus wél stemmen, maar hou op om steeds op partijen als VVD PvdA CDA D66 CU SGP etc te stemmen, of hiertussen te wisselen als “alternatief” (zoals men van PvdA naar D66 ging). Het helpt niets. Wat die partijen veroorzaken als regeringspartij of “constructieve oppositie” etc. hebben we gezien. 

Advertenties

Reacties

5 gedachtes over “Linkse argumenten zijn makkelijk te pareren oneliners.

 1. Uitstekend initiatief. Punt 10 t/m 14 toevoeging: middels oeverloze immigratie gaat de Nederlandse economie op termijn failliet, vanwege de hoge kosten per asielzoeker, waardoor uiteindelijk geen enkele asielzoeker (ook diegene niet die daadwerkelijk asiel verdient) opgevangen kan worden.

  Like

  Geplaatst door Luce de Mooij | 20 januari 2016, 11:37
 2. Wat een BS!! En nee ik ben geen links, nog rechts!! Oeverloos gelul!!

  Punt1) ga zelf eens langs vele opvangcentrums en kijk hoe men daar leef…..vele zijn vol tot overvol, dus ga je verder zoeken. Je vergeet de vele vluchtelingen die al zelf daar zijn en geen kant meer op kunnen en er komen steeds meer en meer bij en dat komt omdat WIJ hun land, huis en haard plat bombarderen!! en So what als er gelukzoekers tussen zitten, hoeveel loten heb jij al gekocht? Hoe vaak denk je er niet aan om elders te gaan wonen waar je het beter kan of zal hebben?

  Punt2) Onze eigen mensen helpen? Hoe gedragen en behandelen jullie je “eigen mensen” als zij een ander mening op na houden? Wie is schuldig aan het verlies van baan, de regering/werkgever of de Oostblokkers? Dat eeuwige gezeik om ipv de juiste de schuld te geven ipv anderen. Hoe achterlijk dom ben je dan??

  Punt 3) Tolerant? Naar wie? Als dit echt zo was, waren Joden nooit uitgeleverd, waren Surinamers destijds ook welkom en ook de Indo’s en Molukkers etc etc en als klap op de vuurpijl als je het over tolerant wilt hebben accepteer dan ook de mening van de andere Nederlanders die het anders zien, probeer je mening, meestal met geweld en gescheld en bedreiging niet over te brengen op anderen…….wees tolerant!!

  Punt 4, 5, 6, 7) Weigeren? Serieus? Wel hun land en haard bombarderen en als ze vluchten en hier naar toe komen dan wil je ze weigeren?? Hoe hypocriet ben je? Schaam je!!!!!!!!

  Punt 8) Wie vroeg er om gebombardeerd te worden? Hebben zij erom gevraagd?

  Punt 9) zie punt 8

  Punt 10) NL behoord tot de drukst bevolkte landen ter wereld? Serieus? Lopen kleine gemeentes niet te klagen over leegloop? Maakt men geen reclame kom wonen in ons mooi dorp etc etc ? Men verhuist naar de grote stad voor een beter baan/leven, dus gelukzoeker, niets mis mee…………….vandaar dat de huizenmarkt in de grote steden zo dicht zitten, komt niet door vluchtelingen zoals jullie prediken op het net!!

  Punt11) Je herhaald je zelf……………begint een beetje tja hoe zal ik het zeggen……

  Punt 12) Ten koste van eigen bevolking? Enige wat schaapjes als jullie zien is het geld dat gebruikt wordt voor de vluchtelingen, te dom om op te merken dat niemand het meer heeft over Griekenland, waar er bijna 20miljard naar toe is gegaan, ABN Amro 20 miljoen, H. Clinton krijgt bijna 5 miljoen en voor wat? De enorme wachtgelden voor politici en ga zo maar door, dat wordt door mensen als jij over het hoofd gezien!! En zo wordt er hier en daar gesmeten met geld en dat wordt wordt gewoon niet gezien, maar owee een asielzoeker een euro krijgt…..man man man!!!

  Punt 13) Wat is je punt?

  Punt 14) Die stelling ken ik niet………….sorry!!

  Punt 15, 16 & 17) Rare stellingen……………en dan al helemaal over de files!! Niemand staat graag in de file en daarom worden die ook opgelost en naar mijn inziens kunnen files niet op gelost worden, tenzij men beter gaat ritsen ipv op het laatst invoegen bijv!! Zo dacht men toen ook in 1945 over Joden…….geen wonder dat er zoveel NSBers in NL waren, men leverde de Joden gewoon af…….treinen vol, dankzij de NS!! En dan een grote bek hebben over anderen die te laf zijn om te vechten voor hun land, HA hoe lang heeft NL stand gehouden tegen de Duitsers? Men ging liever samen met ze werken dan tegen ze vechten………….vandaar meer NSBers dan verzetsstrijders!! Schaam je!!

  Punt 18) Wilders heeft al genoeg gedaan, meegestemd met vele dingen die hij nu anderen de schuld van geeft!! Maar zijn volgens zijn te dom om dat in te zien!!

  Punt 19) PVV heeft geen oplossingen, Je kunt een land niet in tweeën delen, je kunt een gedeelte van de samenleving niet buitensluiten. En je wilt het hebben over zijn partijprogamma? Als men die leest, is men geen PVVer meer!! Verdiep je meer in de PVV want het enige wat zijn aanhang hoort en belangrijk vind is ALLE ALLOCHTONEN WEG!! Hoeveel rasechte Nederlands zijn er nog? Of ben je alleen allochtoon als je een kleurtje hebt?

  Punt 20) Kan niet regeren………..1 man aan het roer is geen regeren, een dictator!! Je hebt geen inzag, inbreng helemaal niets!!

  Punt 21) Tja, tijdens hun coalitie met anderen hebben we gezien hoe snel de regering is gevallen en hoe snel hij beloftes brak!! Oh was je dat vergeten?

  Punt 22) Ik zou het in ieder geval niet willen, ik wil gewoon zaken kunnen doen met andere landen, ook met Turkije bijv! We hebben elkaar als landen nodig!!

  Punt 23) …………………………………….pfff

  Punt 24) Nee, ik wil niet bij de PVV horen, omdat de PVV mensen met een kleur buitensluit, discrimineert en haat wekt bij vooral laag geschoolden ( meestal in de bijstand ) en mensen met een laag IQ. Ik zie alleen maar geweld vanuit de PVV richting anderen en daar moet NL dan achter staan? Daarop moet er gestemd worden? Dit geweld zien wij ook bij landen waar 1 man aan de macht is!! Als je niet zijn mening ben toegedaan, zal je boeten en dat gebeurd nu………………..en dan eisen van anderen dat zij zich aanpassen en dan ook nog aan onze normen en waarden, nou dan hebben de PVV en ik verschillende normen en waarden!

  Punt 25) De PVV toont diezelfde trekjes van een Nazi partij!! Ze doen precies hetzelfde, nl anderen de schuld geven van alles wat fout is of was met Nederland, Hitler deed dat ook……hij gaf Joden de schuld van alles wat fout ging en was in Duitsland!! En we weten allemaal hoe hard die NSBers daarbij geholpen hebben. Daarom wilt men geen NSB museum hebben, ik zeg laat maar komen, dan kunnen we zien hoeveel miljoenen NSBers er waren. Want die waren er wel heel veel ( heb de beelden gezien van die bijeenkomsten ) Dus ja de PVV toont Nazi trekjes en met recht een Nazi partij!!

  Punt 26) Doet me denken aan ik heb een buitenlandse vriend/vriendin dus hoe kan ik racistisch zijn………..

  Punt 27) Hoezo nou en? Hoezo democratisch? Weet de PVV wel wat dat is? Want 1 man aan het stuur is verre van democratie, dat is dictatuur !!

  Punt 28) Zoek populistisch eens op!! Gisteren Griekenland, vandaag vluchtelingen………elke PVVer is Griekenland vergeten……………………………PVV is maar een afleiding, zodat de regering achter de schermen ongestoord hun dingen kunnen doen, de PVV zorgt wel voor afleiding!! Ik trap daar niet in!!

  Punt 29) Enige goeie punt……………….sjusus waarom pas op het eind? Ooh en nog iets, stemmen op de PVV levert NL niets op!!

  Punt 30) Ja ik maak zelf een punt 30, want denken mensen dat de PVV voor hen gaat doen? Grenzen dicht? Vergeet het maar? Meer geld als je in de bijstand zit? Vergeet het maar, je gaat net als nu, ervoor werken!! Subsidies? Ha, vergeet het maar………..weg cultuur, weg alles dat gecreëerd is door subsidies. Meer sociale woningen?? Wie stemde mee met de verkoop? Pak scheefhuurders aan……………

  Ik denk dat mensen zich rijk rekenen met de PVV aan het stuur of nog dommer dat NL dan allochtoon vrij zal zijn!!
  Trouwens ken je artikel 1 van het grondwet?

  Liked by 2 people

  Geplaatst door MightyMike | 16 maart 2016, 16:30
  • Nou mikkie , waarom het gaat is dat wij Nederlanders schijt ziek zijn geworden van criminele islamieten. Punt 24 je lult uit je nek. Welk geweld? Feiten heb je niet. 16 moslim landen in de wereld weigeren joodse mensen. En daar hoor je de linkse fascisten niet over. In Saoedi-Arabië als je je eigen niet aanpast aan de voorwaarden van dat land ga je de bak in. punt 30, pak de scheefhuuders aan, een term uit de koker van de vvd. Bewust om de huren te verhogen. Mensen die 30 jaar in een huurhuis zitten en een normaal inkomen hebben zijn nu ineens scheefhuurders, Hypotheek krijgen ze niet meer, zijn wel de afgelopen jaren opgescheept met een huurverhoging van 6%. Stem maar lekker op D66 en groen linkx, klaver wil de bpm op autos verhogen en eigen spaargeld extra belasten enz.. Pechtold is een grote vriend van Erdogan, daarom wil hij zeer graag samen werken met Denk. En wat te denken over zwarte piet, wel demonstreren maar over de kindhuwlijken in de islam geen woord. En punt 1, tot op de dag van vandaag heeft Saoedi-Arabië geen enkele vluchteling op gevangen.

   Like

   Geplaatst door boorzalf | 18 maart 2017, 22:46
 3. Helemaal eens Mightymike!

  Like

  Geplaatst door Fleur Agema | 31 oktober 2016, 12:08
 4. Mike wat ben jij een zielig gefrustreerd mannetje zeg.
  Dit artikel is gewoon top, het klopt 100%.
  Jouw linkse gezever maakt ons land kapot, rot lekker op joh en neem Fleur Agema lekker mee.

  Like

  Geplaatst door Nederlanders eerst | 22 januari 2017, 00:31

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Advertenties
%d bloggers liken dit: